:index_files:image001.png:index_files:image003.png:index_files:image005.png:index_files:image007.png:index_files:image007.png

:index_files:image009.png:index_files:image011.jpg:index_files:image012.png

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Inginerie Electrică

Departamentul de Maşini, Materiale, Acţionări Electrice

Şcoala Doctorală de Inginerie Electrică

împreună cu

Simtech International şi Schrack Technik Romania

sub egida

Academiei  de  Ştiinţe  Tehnice  din  Româniasecţia  de  Electrotehnică, Energetică

şi

IEEE – Romania Section

transmit  tuturor  celor  interesaţi  invitaţia  de  participare  la simpozionul

 

 

ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL

MAŞINILOR  ELECTRICE
SME’21,  EDIŢIA  A  XVII-a

— 19 Noiembrie 2021 —

 

Informaţii

  SME’21 se desfăşoară on-line

  Primul anunţ

  Înregistrarea on-line

  Instrucţiuni de redactare (PDF, DOC)

 

Secretariatul

 Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 313, sector 6, Bucureşti, 060042

 Telefon: (021) 4029125

 Fax: (021) 3181018

 E-mail: sme@upb.ro

 

Date importante

 

 

PROGRAMUL

(în lucru)

Proceedings SME’21

Volumele APME

Înregistrarea şi transmiterea lucrării in extenso

1 noiembrie, 2021

Anunţarea lucrărilor accepate

8 noiembrie, 2021

Transmiterea lucrărilor în forma finală

12 noiembrie, 2021

Transmiterea programului final

15 noiembrie, 2021