Logo, company name

Description automatically generated

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Inginerie Electrică

Departamentul de Maşini, Materiale, Acţionări Electrice

Şcoala Doctorală de Inginerie Electrică

împreună cu

Simtech International şi Schrack Technik Romania

sub egida

Academiei  de  Ştiinţe  Tehnice  din  Româniasecţia  de  Electrotehnică, Energetică

şi

IEEE – Romania Section

transmit  tuturor  celor  interesaţi  invitaţia  de  participare  la simpozionul

 

ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL
MAŞINILOR  ELECTRICE

 

ELECTRIC  MACHINES,  MATERIALS  AND DRIVES
PRESENT  AND  TRENDS


SME’22EDIŢIA  A  XVIII-a

—9 decembrie 2022 —

 

Informaţii

  SME’22 se desfăşoară on-line

  Al doilea anunţ

  Înregistrarea on-line

  Instrucţiuni de redactare (PDF, DOC/DOCX)

Secretariatul

 Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 313, sector 6, Bucureşti, 060042

 Telefon: (021) 4029125

 Fax: (021) 3181018

 E-mail: sme@upb.ro

 

Date importante

Înregistrarea şi transmiterea rezumatului extins

Anunţarea lucrărilor acceptate pentru SME’22

18 noiembrie, 2022

 

25 noiembrie, 2022

Anunţarea lucrărilor acceptate pentru SME’22

Transmiterea programului final

30 noiembrie, 2022

 

  5 decembrie, 2022

Transmiterea lucrărilor acceptate pentru volumul APME’22

Se anunţă la SME’22

PROGRAMUL

 

 

 

 

 

Volumele APME