:index_files:image001.png:index_files:image003.png:index_files:image005.png:index_files:image007.png:index_files:image007.png

:index_files:image009.png:index_files:image011.jpg:index_files:image012.png

 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Facultatea de Inginerie Electrică

Departamentul de Maşini, Materiale, Acţionări Electrice

Şcoala Doctorală de Inginerie Electrică

împreună cu

Simtech International şi Schrack Technik Romania

sub egida

Academiei  de  Ştiinţe  Tehnice  din  Româniasecţia  de  Electrotehnică, Energetică

şi

IEEE – Romania Section

transmit  tuturor  celor  interesaţi  invitaţia  de  participare  la simpozionul

 

 

ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL

MAŞINILOR  ELECTRICE
SME’20,  EDIŢIA  A  XVI-a

— 20 Noiembrie 2020 —

 

Informaţii

  SME’20 se desfăşoară on-line

  Al doilea anunţ

  Înregistrarea on-line

  Instrucţiuni de redactare (PDF, DOC)

 

Secretariatul

 Adresa: Splaiul Independenţei, nr. 313, sector 6, Bucureşti, 060042

 Telefon: (021) 4029125

 Fax: (021) 3181018

 E-mail: sme@upb.ro

 

Date importante

 

 

PROGRAMUL

Proceedings SME XVI

Volumele APME

Înregistrarea şi transmiterea lucrării in extenso

19 octombrie, 2020

15 noiembrie, 2020

Anunţarea lucrărilor accepate

2 noiembrie, 2020

16 noiembrie, 2020

Transmiterea lucrărilor în forma finală

12 noiembrie, 2020

23 noiembrie, 2020

Transmiterea programului final

16 noiembrie, 2020